KIM JESTEŚMY

Licencjonowana agencja detektywistyczna, specjalizująca się w sprawach gospodarczych oraz cywilnych.

Posiadamy niezbędną wiedzę dotyczącą obrotu gospodarczego oraz funkcjonowania podmiotów z nim związanych. Dzięki unikalnym umiejętnościom wynikającym z wieloletniej służby w policji w pionie do walki z przestępczością gospodarczą wiemy co robić w sprawach gospodarczych i robimy to najlepiej! W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi, biurami doradztwa finansowego oraz ekspertami z zakresu informatyki śledczej.

Wykonujemy również na najwyższym poziomie usługi typowe dla agencji detektywistycznych w sprawach cywilnych, rodzinnych i między partnerskich.

CO OFERUJEMY

Analizowanie kondycji finansowej firmy, sprawdzanie baz dłużników, posiadanego majątku, powiązań osobowych i kapitałowych wspólników oraz władz firmy.

Sprawdzanie wiarygodności pracowników, partnerów biznesowych, historii ich dotychczasowej działalności.

Zbieranie i utrwalanie dowodów w sytuacji istnienia podejrzeń co do działań podejmowanych na szkodę firmy.

Ujawnianie naruszeń praw autorskich i bezprawnego wykorzystania znaków towarowych.

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją.

Ustalanie faktycznego przebiegu zdarzeń w sprawach ubezpieczeniowych.

Ustalanie aktualnej sytuacji spółek notowanych na GPW w Warszawie, na rynku głównym jak i na New Connect oraz podmiotów ubiegających się o wejście na giełdę.

Zbieranie i utrwalanie dowodów w sprawach cywilnych, rodzinnych i między partnerskich.

Pomoc w sprawach prowadzonych przez organy ścigania.

Obserwacja osób i mienia.

Icons made by Icon Works from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0